skip to Main Content

In 2021 heeft firma Jennissen uit Den Dungen besloten de biogasinstallatie die enkele jaren eerder was aangekocht, volledig te reviseren en als supermoderne installatie te herbouwen. Hiervoor zijn ze de samenwerking aangegaan met Agradu. Wij nemen een groot deel van de exploitatie voor onze rekening en reviseren en verbouwen de volledige installatie.

Deze verbouwing is mogelijk op basis van de bestaande vergunningen (2013) en geeft ruimte om jaarlijks 72.000 ton dierlijke mest en organische reststromen te verwerken. Hiermee wordt bijna 8 miljoen kuub hernieuwbaar aardgas geproduceerd.

De installatie wordt volledig ingericht met de beste technieken om overlast te voorkomen. De grondstoffen worden opgeslagen in gesloten loodsen die op onderdruk worden gehouden. Samen met de afgezogen lucht van opslagsilo’s en verdringingslucht van ladende vrachtwagens wordt dit behandeld in de uitgebreide luchtwasser. Van geluidsoverlast is geen sprake, omdat de WKK installatie komt te vervallen. Hierdoor wordt ook de stikstofuitstoot behoorlijk gereduceerd ten opzichte van de oude situatie.

Voor meer informatie, kijk op de website www.groengasbrabant.nl

Back To Top
BioValue Logo

Agradu continues as BioValue

Bedankt voor je bezoek aan agradu.nl. Voor meer informatie over ons verwijzen we je vanaf heden naar biovalue.nl

Ga naar biovalue.nl