skip to Main Content

Minimale impact op de omgeving

De biogasinstallaties van Agradu kenmerken zich door efficiënte productie van duurzame energie met maximale aandacht voor de omgeving.

Productie hernieuwbaar aardgas
groene stroom en gebruik restwarmte
gebruik van CO2 gassen en voorkomen van uitstoot
rond maken van kringlopen

Agradu BV produceert lokale duurzame energie op meerdere locaties. Momenteel in Tirns, Leeuwarden en Luttelgeest. Er staan nog twee nieuwe projecten in de steigers. Groene energie wordt geproduceerd door biogasinstallaties die veel voordelen hebben:

  • Schone brandstof voor auto’s (CNG)
  • Groene elektriciteit
  • Duurzame warmte
  • Beperking CO2 uitstoot en methaan emissie
  • Rondmaken van lokale kringlopen

Werken bij Agradu

Heb je interesse in een carrière bij Agradu? Onderstaand vind je een actueel overzicht van onze openstaande vacatures. Klik op een van de vacatures voor meer informatie over de baan van je keuze.

Onze duurzame kringloop uitgelegd

Benieuwd hoe Agradu op een duurzame manier energie produceert? Bekijk dan de video animatie over hoe de biogasinstallatie van Agradu op een duurzame manier restproducten omzetten naar duurzame energie.

Wij vervangen fossiel aardgas door lokaal geproduceerd hernieuwbaar gas

Feed, food or fuel?

Het staat bij ons als een paal boven water… Food First! Wij verwerken géén producten die kunnen worden gebruikt als voeding voor mens of dier. We gebruiken geen landbouwgrond voor energieproductie.

ISCC gecertificeerd

Agradu is ISCC gecertificeerd, wat wil zeggen dat de vergisten van de toegepaste grondstoffen de meest duurzame optie is. De gecertificeerde garanties van oorsprong (GVO’s) worden ingezet om de CO2 footprint van verschillende afnemers aanzienlijk te verkleinen. EU-ISCC-Cert-DE110-75180107

Maximum Efficiency

Groene energie produceren kan op verschillende manieren. Wij streven naar de meest duurzame. Hiernaast de door ons gebruikte methodes >

Tekengebied 3

Maximaal gebruik van restwarmte bij de productie van elektriciteit

Tekengebied 1

Maximaal rendement door conversie van biogas naar groen aardgas

Tekengebied 1

Maximaal milieuwinst door de CO2 vloeibaar te maken en opnieuw te gebruiken

Back To Top