skip to Main Content

Agradu in het kort

Agradu is een jong en ambitieus bedrijf dat met de productie van biogas een duurzaam alternatief biedt voor aardgas uit fossiele bronnen. Agradu heeft de afgelopen jaren het eigen aandeel in de hernieuwbare gasproductie zien verdubbelen naar bijna 10% van de Nederlandse markt.

Voortgekomen uit de agrarische sector zijn we gegroeid van de exploitatie van één enkele biogasinstallatie op een boerenbedrijf naar het beheer en mede-eigenaarschap van vijf installaties. Verder houden we ons bezig met het beheer van installaties van derden, projectontwikkeling, handel in GVO’s en certificaten en bouw- en verbouw van biogasinstallaties.

We hebben verschillende vacatures! Klik hier voor de vacaturepagina

Wat doen we allemaal bij Agradu?

Wil je weten wat we allemaal doen op onze verschillende installaties? We hebben hiervoor een eenvoudige video gemaakt waarin we je meenemen langs een aantal locaties en de bijbehorende activiteiten.

Onze duurzame kringloop uitgelegd

Benieuwd hoe Agradu op een duurzame manier energie produceert? Bekijk dan de video animatie over hoe de biogasinstallatie van Agradu op een duurzame manier restproducten omzetten naar duurzame energie.

Wij vervangen fossiel aardgas door lokaal geproduceerd hernieuwbaar gas

Feed, food or fuel?

Het staat bij ons als een paal boven water… Food First! Wij verwerken géén producten die kunnen worden gebruikt als voeding voor mens of dier. We gebruiken geen landbouwgrond voor energieproductie.

ISCC gecertificeerd

De bedrijven die onder Agradu vallen zijn ISCC gecertificeerd, wat wil zeggen dat de vergisten van de toegepaste grondstoffen de meest duurzame optie is. De gecertificeerde garanties van oorsprong (GVO’s) worden ingezet om de CO2 footprint van verschillende afnemers aanzienlijk te verkleinen.

Maximum Efficiency

Groene energie produceren kan op verschillende manieren. Wij streven naar de meest duurzame. Hiernaast de door ons gebruikte methodes >

Tekengebied 3

Maximaal gebruik van restwarmte bij de productie van elektriciteit

Tekengebied 1

Maximaal rendement door conversie van biogas naar groen aardgas

Tekengebied 1

Maximaal milieuwinst door een zo klein mogelijke CO2 footprint

Back To Top