skip to Main Content

Voordelen van Groengas Brabant

100% duurzame productie (ISCC gecertificeerd)
Hernieuwbaar aardgas productie voor 4000 huishoudens
ca 600.000 M3 aardgasbesparing door kunstmestvervangers
opslag grondstoffen uitsluitend in volledig gesloten loods
Gesloten biogas systeem en volledig geurvrij
Ouput is volledig exportwaardig

ISCC gecertificeerd

De biogasinstallatie van Groengas Brabant zal volledig worden gecertificeerd middels het ISCC systeem. Kortgezegd borgt dit certificaat dat vergisting altijd de beste toepassing voor de gebruikte grondstoffen is. Dit betekent dat er uitsluitend producten worden vergist die niet kunnen worden ingezet voor voedselproductie, en ook niet geschikt zijn als diervoeder. Er worden dus geen landbouwgewassen gebruikt!

Na vergisting blijft digestaat over. Dit digestaat is volledig exportwaardig. Dit is een grote meerwaarde voor de Brabantse veehouderij, die wettelijk verplicht 50% van alle dierlijke mest moet verwerken of exporteren. Beide opties vergen enorme investeringen. Bij het exporteren dient de mest gehygiëniseerd te worden, daar is veel energie voor nodig. In ons proces wordt dit hygieniseren met restwarmte gedaan, waardoor de export zo duurzaam mogelijk kan plaatsvinden.

Duurzame energie, goed voor de omgeving

In 2021 heeft firma Jennissen uit Den Dungen besloten de biogasinstallatie die enkele jaren eerder was aangekocht, volledig te reviseren en als supermoderne installatie te herbouwen. Deze verbouwing is mogelijk op basis van de bestaande vergunningen (2013) en geeft ruimte om jaarlijks 72.000 ton dierlijke mest en organische reststromen te verwerken. Hiermee wordt bijna 8 miljoen kuub hernieuwbaar aardgas geproduceerd.

De installatie wordt volledig ingericht met de beste technieken om overlast te voorkomen. De grondstoffen worden opgeslagen in gesloten loodsen die op onderdruk worden gehouden. Samen met de afgezogen lucht van opslagsilo’s en verdringingslucht van ladende vrachtwagens wordt dit behandeld in de uitgebreide luchtwasser. Van geluidsoverlast is geen sprake, omdat de WKK installatie komt te vervallen. Hierdoor wordt ook de stikstofuitstoot behoorlijk gereduceerd ten opzichte van de oude situatie.

Impact

We maken impact met onze duurzame energie. We willen het verschil maken door uitsluitend materiaal te gebruiken waarvoor vergisting de beste toepassing is.  We streven naar een zo laag mogelijke co2 fotoprint van onze geproduceerde energie. Daarnaast hechten we veel waarde aan onze omgeving. We hanteren de best beschikbare technieken om te zorgen dat de omgeving geen hinder ondervind van onze productie.

ISCC gecertificeerd

De biogasinstallatie van Groengas Brabant zal volledig worden gecertificeerd middels het ISCC systeem. Kortgezegd borgt dit certificaat dat vergisting altijd de beste toepassing voor de gebruikte grondstoffen is. Dit betekent dat er uitsluitend producten worden vergist die niet kunnen worden ingezet voor voedselproductie, en ook niet geschikt zijn als diervoeder. Er worden dus geen landbouwgewassen gebruikt!

Na vergisting blijft digestaat over. Dit digestaat is volledig exportwaardig. Dit is een grote meerwaarde voor de Brabantse veehouderij, die wettelijk verplicht 50% van alle dierlijke mest moet verwerken of exporteren. Beide opties vergen enorme investeringen. Bij het exporteren dient de mest gehygiëniseerd te worden, daar is veel energie voor nodig. In ons proces wordt dit hygieniseren met restwarmte gedaan, waardoor de export zo duurzaam mogelijk kan plaatsvinden.

Voordelen van Groengas Brabant

100% duurzame productie (ISCC gecertificeerd)
Hernieuwbaar aardgas productie voor 4000 huishoudens
ca 600.000 M3 aardgasbesparing door kunstmestvervangers
opslag grondstoffen uitsluitend in volledig gesloten loods
Gesloten biogas systeem en volledig geurvrij
Ouput is volledig exportwaardig

Groengas Brabant VOF een initiatief is van:

Jennissen Den Dungen

Jennissen is een bekende naam op het gebied van grondwerk en cultuurtechniek, agrarisch loonwerk, mestdistributie en transport in Brabant. Een daadkrachtig familiebedrijf dat niet vies is van hard werken. Het bedrijf omvat twee melkveebedrijven, een grond- weg- en waterbouwbedrijf, een loonbedrijf en een mesthandel- en transportbedrijf.

Na de start in 1995 heeft Jennissen door diverse overnames en de toename van werk een sterke groei doorgemaakt. Op dit moment werken er ruim 120 mensen. Het bedrijf wordt geleid door de broers Jan, Toon en Edwin Jennissen.

Agradu BV

Agradu staat voor ‘Agrarisch Duurzaam’ en is gespecialiseerd in het lokaal produceren van hernieuwbaar aardgas, zowel zelfstandig als in samenwerking met lokale partners. Op dit moment heeft Agradu vijf productie-locaties, voornamelijk in het noorden van Nederland.

Agradu produceert hernieuwbaar aardgas, duurzame elektriciteit, duurzame warmte, hernieuwbare CO2 en verschillende exportwaardige meststoffen en kunstmestvervangers. Het hoofdkantoor staat in het Friese Sint Nicolaasga, vanuit hier worden ook 24/7 alle installaties goed in de gaten gehouden.

Groengas Brabant VOF en de vergunningen

Er zijn in hoofdzaak twee vergunningen van toepassing. Één bestaande vergunning uit 2013 en een nieuwe vergunning uit 2020. Beide vergunningen bieden de mogelijkheid om hernieuwbaar aardgas te produceren uit 72.000 ton materiaal.

Dit project is volledig gebaseerd op de oude vergunning uit 2013. In deze vergunning mag de 72.000 ton input per jaar voor maximaal 50% gevuld worden met mest. De nieuwe vergunning is aangevraagd met 100% verwerking van mest. Omwonenden waren bang voor extra geuroverlast door het hogere percentage mest, en zijn in beroep gegaan. De rechter oordeelde dat niet de juiste procedure was gevolgd en heeft de vergunning vernietigd. Deze uitspraak heeft geen invloed op ons project, omdat het project volledig op basis van de oude vergunningen is. De vergunning is onherroepelijk en niet voor bezwaar of beroep vatbaar. Om hier extra comfort bij te krijgen, hebben financiers Nationaal Groenfonds en OnePlanetCrowd een second opinion gevraagd bij een expert. Deze expert heeft in een due diligence onderzoek bevestigd dat de plannen binnen de vigerende vergunning passen.

Uiteraard is voorkomen veel beter dan genezen: De verbouwing van de installatie geschied volgens de laatste stand der techniek (BBT) en zal volledig geurvrij worden ingericht.

Info & contact

Groengas Brabant VOF
Nijvelaar 1
5275 HN Den Dungen
tel: 073 503 1649
KvK 84839562


    Back To Top
    BioValue Logo

    Agradu continues as BioValue

    Bedankt voor je bezoek aan agradu.nl. Voor meer informatie over ons verwijzen we je vanaf heden naar biovalue.nl

    Ga naar biovalue.nl