skip to Main Content

Wij vervangen fossiel aardgas door
lokaal geproduceerd hernieuwbaar gas

Agradu, lokale duurzame energie

Waarom biogas?

Wij produceren lokale duurzame energie. We doen dit met biogasinstallaties die veel voordelen hebben:

Schone brandstof voor auto’s (CNG)
Groene elektriciteit
Duurzame warmte
Beperking CO2 en methaan emissie
Rondmaken van lokale kringlopen
Bekijk de uitleg video

Werkwijze van Agradu

meer over Agradu
Wij besparen met onze duurzame energie meer dan 30.000 ton CO2 per jaar. Dit staat gelijk aan de groei van 1,5 miljoen bomen!
Ids Schaap, directeur / eigenaar van Agradu
De biogasinstallaties van Agradu leveren in 2020 een bijdrage van 10% aan de totale invoeding van hernieuwbaar aardgas
Karel Knegt, productiemanager bij Agradu en verantwoordelijk voor productie en inkoop
25% van de Nederlandse groengas auto’s, rijdt in 2020 op groengas van Agradu installaties
Jacob Sieperda, datamanager bij Agradu en verantwoordelijk voor transportgas

Recente projecten

Feed, food or fuel?

Het staat bij ons als een paal boven water… Food First! Wij verwerken géén producten die kunnen worden gebruikt als voeding voor mens of dier. We gebruiken geen landbouwgrond voor energieproductie.

lees meer

ISCC gecertificeerd

De bedrijven die onder Agradu vallen zijn ISCC gecertificeerd, wat wil zeggen dat de vergisten van de toegepaste grondstoffen de meest duurzame optie is. De gecertificeerde garanties van oorsprong (GVO’s) worden ingezet om de CO2 footprint van verschillende afnemers aanzienlijk te verkleinen.

lees meer
Back To Top
BioValue Logo

Agradu continues as BioValue

Bedankt voor je bezoek aan agradu.nl. Voor meer informatie over ons verwijzen we je vanaf heden naar biovalue.nl

Ga naar biovalue.nl