skip to Main Content

Wij vervangen fossiel aardgas door
lokaal geproduceerd hernieuwbaar gas

Agradu, lokale duurzame energie

Waarom biogas?

Wij produceren lokale duurzame energie. We doen dit met biogasinstallaties die veel voordelen hebben:

Schone brandstof voor auto’s (CNG)
Groene elektriciteit
Duurzame warmte
Beperking CO2 en methaan emissie
Rondmaken van lokale kringlopen
Bekijk de uitleg video

Werkwijze van Agradu

meer over Agradu

Recente projecten

laden...

MWh groengas

laden...

Ton CO2 besparing

laden...

MWh duurzame warmte

Feed, food or fuel?

Het staat bij ons als een paal boven water… Food First! Wij verwerken géén producten die kunnen worden gebruikt als voeding voor mens of dier. We gebruiken geen landbouwgrond voor energieproductie.

lees meer

ISCC gecertificeerd

De bedrijven die onder Agradu vallen zijn ISCC gecertificeerd, wat wil zeggen dat de vergisten van de toegepaste grondstoffen de meest duurzame optie is. De gecertificeerde garanties van oorsprong (GVO’s) worden ingezet om de CO2 footprint van verschillende afnemers aanzienlijk te verkleinen.

lees meer
Back To Top